Політика конфіденційності

Даний документ "Політики конфіденційності" (далі за текстом – «Політика») є правилами використання ПП «Модум» (далі – «ми» та/або «Адміністрація») даних інтернет-користувачів (далі «ви» та/або « Користувач»), які збираються з використанням сайту billiard-city.com (далі – «Сайт»).

1. Оброблювані дані

1.1. Ми не здійснюємо збирання ваших персональних даних з використанням Сайту.

1.2. Усі дані, що збираються на Сайті, надаються та приймаються у знеособленій формі (далі – «Знеособлені дані»).

1.3. Знеособлені дані включають такі відомості, які не дозволяють ідентифікувати вас:

1.3.1. Інформацію, яку ви надаєте про себе самостійно з використанням онлайн-форм та програмних модулів Сайту, включаючи ім'я або номер телефону та/або адресу електронної пошти.

1.3.2. Дані, які передаються в знеособленому вигляді в автоматичному режимі залежно від налаштувань програмного забезпечення, яке ви використовуєте.

1.4. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу Знеособлених даних Користувача, які збираються використанням Сайту.

1.5. Якщо певна інформація не позначена як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд і з власної ініціативи.

1.6. Адміністрація не здійснює перевірку достовірності даних та наявності у Користувача необхідної згоди на їх обробку відповідно до цієї Політики, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль до підтримки такої інформації в актуальному стані та отримання всіх необхідних згод на її використання.

1.7. Ви усвідомлюєте та приймаєте можливість використання на Сайті програмного забезпечення третіх осіб, внаслідок чого такі особи можуть отримувати та передавати зазначені у п.1.3 дані у знеособленому вигляді.

1.8. Склад та умови збору знеособлених даних з використанням програмного забезпечення третіх осіб визначаються безпосередньо їх правовласниками та можуть включати:

1.9. Адміністрація не несе відповідальності за порядок використання Знеособлених даних Користувача третіми особами.

2. Цілі обробки даних

2.1. Адміністрація використовує дані для таких цілей:

2.1.1. Обробка запитів, що надходять, та зв'язку з Користувачем;

2.1.2. Інформаційне обслуговування, включаючи розсилку рекламно-інформаційних матеріалів;

2.1.3. Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень;

2.1.4. Таргетування рекламних матеріалів на сайті.

3. Вимоги до захисту даних

3.1. Адміністрація здійснює зберігання даних та забезпечує їхню охорону від несанкціонованого доступу та розповсюдження відповідно до внутрішніх правил та регламентів.

3.2. Щодо отриманих даних зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли вони зроблені Користувачем загальнодоступними, а також коли використовуються на Сайті технології та програмне забезпечення третіх осіб або налаштування програмного забезпечення, що використовується Користувачем, передбачають відкритий обмін з даними особами та/або іншими учасниками та користувачами мережі Інтернет.

3.3. З метою підвищення якості роботи Адміністрація має право зберігати лог-файли про дії, вчинені Користувачем у рамках використання Сайту протягом 1 (одного) року.

4. Передача даних

4.1. Адміністрація має право передати дані третім особам у таких випадках:

5. Зміна Політики конфіденційності

5.1. Ця Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

Якщо у вас виникли запитання чи сумніви щодо цієї політики, зв’яжіться з нами за адресою support@billiard-city.com